14 je registriranih korisnika sa ukupno 4 countries različitih država a 3 monger groups. Tu je ukupno 3 obavezanih korisnika, dakle osoba koje su kupile ulazinicu ili drže predavanje.

Možete pogledati statistike po državi ili po gradu

Broj obvezanih korisnika je ispisan u zagradi u slijedećim tabelicama.

Kliknite na raznim linkovima da bi ste pronašli odgovarajuće korisnike

Primjetite: Suma po državi nije uvijek ista sumi po gradovima. Ponekad gradovi nisu u pripadajućim državama. Krivite korisnike za to!

Gradovi
Hrvatska 11 (1)
Zagreb2 (1)
Samobor1 (0)
Rijeka/Mali Losinj1 (0)
Nizozemska 1 (1)
Amsterdam1 (1)
Bugarska 1 (0)
Sofia1 (0)