Dynamicky generované statické stránky pomocou TT

Dynamicky generované statické stránky pomocou TT

By Jozef Kutej (‎jozef‎) from Bratislava.pm, Vienna.pm
Date: Saturday, 8 November 2008 11:40
Duration: 20 minutes
Target audience: Beginner
Language: Slovenčina
Tags: dynamic static tt web

You can find more information on the speaker's site:


Prednáška bude o tom ako sa dajú pomocou Template::Toolkit generovať statické stránky aby mali jednotný vzhľad a mohli byť poskytované akýmkoľvek web serverom - pre spoľahlivosť a rýchlosť. A ako sa v prípade potreby dajú do tých statických stránok zakomponovať dynamické časti keď stránka prerastie do zložitejšieho projektu.

Na konkrétnom prípade http://bratislava.pm.org/ ukážem ako to funguje v praxi. Ako je stránka prepojená s revision control, ako môžu rôzny ľudia aj bez podrobnej znalosti html vytvárať pod-stránky a ako sa dajú jednoducho revidovať výsledné zmeny.


Attended by: Herbert Breunung (‎lichtkind‎), Petr Pajas, igor tunyi,

Copyright © 2003-2008 Verein 'Vienna.pm - Verein zur Förderung der Programmiersprache Perl'.
To contact the organisers send an email to twincity@rt.useperl.at
About