Príprava Cisco konfigurácie pomocou Perlu a Template Toolkitu

Príprava Cisco konfigurácie pomocou Perlu a Template Toolkitu

By Martin Rusko
Date: Saturday, 8 November 2008 11:15
Duration: 20 minutes
Target audience: Beginner
Language: Slovenčina
Tags: cisco configuration file spreadsheet template toolkit

You can find more information on the speaker's site:


Častokrát žiadosti na zmenu konfigurácie obsahujú excel dokument. Ale Cisco zariadenia nie je možné konfigurovať pomocou tabuľkového zošitu! Ocko, to naozaj musím všetko manuálne prepísať?

===
Preparing Cisco configs with Perl and Template Toolkit

Network change requests often come in form of spreadsheet. But Cisco equipment cannot be configured by spreadsheet! Do I really need to type everything manually, Dad?


Attended by: Herbert Breunung (‎lichtkind‎), igor tunyi, Jozef Kutej (‎jozef‎),

Copyright © 2003-2008 Verein 'Vienna.pm - Verein zur Förderung der Programmiersprache Perl'.
To contact the organisers send an email to twincity@rt.useperl.at
About